Publicat: 6 Septembrie, 2016 - 18:43

Camera Deputaților a adoptat, marți, 6 septembrie, prin vot final, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Neculai Rățoi) (PH CD 67/2016) — 214 voturi pentru, 1 abținere.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 185/2016) — lege ordinară — 213 voturi pentru, 1 abțineri.

3. Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 296/2016) — lege ordinară — 214 voturi pentru, 1 abținere.

4. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe (PL-x 161/2016) — lege ordinară — 215 voturi pentru.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 73/2016) — lege ordinară — 212 voturi pentru, 2 abțineri.

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961 (PL-x 158/2016) — lege ordinară — 220 voturi pentru.

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 108/2016) — lege ordinară — 220 voturi pentru.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016) — lege ordinară — 204 voturi pentru, 14 împotrivă.

9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor (PL-x 255/2016) — lege organică — 217 voturi pentru.

10. Propunerea legislativă pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 192/2016) — lege organică — 216 voturi pentru, 1 abținere.

11. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 — Codul Muncii (Pl-x 892/2015) — lege organică — 209 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri.

12. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015) — lege organică — 215 voturi împotrivă.

În aceeași zi au fost, de asemenea, adoptate prin vot final 28 de propuneri legislative și proiecte de lege (18 ordinare, 10 organice), pentru care au fost redactate rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate.

6 septembrie 2016