Publicat: 7 Martie, 2017 - 16:29

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final marți, 7 martie, următoarele acte normative:

1.    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 16 /2017) – 248 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere.
2.    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe (PH CD 17 /2017) – 256 voturi pentru, 2 abțineri.
3.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România (PL-x 120/2017) – lege ordinară – 267 voturi pentru, 2 împotrivă.
4.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 121/2017) – lege ordinară – 266 voturi pentru, 1 abținere.
5.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana” – Olanda (PL-x 433/2016) – lege ordinară – 270 voturi pentru, 1 împotrivă.
6.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 59/2017) – lege ordinară – 270 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere.
7.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (PL-x 144/2016) – lege ordinară – 270 voturi pentru.
8.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (PL-x 432/2016) – lege ordinară – 269 voturi pentru, 2 abțineri.
9.    Proiectul de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 (PL-x 437/2016) – lege ordinară – 273 voturi pentru, 1 împotrivă.
10.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (PL-x 667/2015) – lege organică – 277 voturi pentru.
11.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 11/2017) – lege organică – 276 voturi pentru.
12.    Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe (Pl-x 130/2017) – lege organică – 273 voturi pentru, 1 abținere.
13.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, str. Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 (PL-x 118/2017) – lege organică – 279 voturi pentru.
14.    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Pl-x 489/2016) – lege organică – 278 voturi pentru, 1 abținere.

Tot prin vot final au fost adoptate un număr de 7 propuneri legislative (5 ordinare, 2 organice), pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate.
Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond un număr de 4 proiecte de lege, în vederea unei noi analize și redactării de rapoarte suplimentare:

1.Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (PL-x 244/2011) - lege ordinară.
2.Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) - lege ordinară.
3.Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 295/2016) - lege ordinară.
4.Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267/2016) - lege organică.

În aceeași zi a fost prezentată Camerei Deputaților Declarația Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, cu prilejul sărbătoririi zilei de 8 martie.