28 noiembrie 2021

Decizii ale Camerei Deputatilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Miercuri, 7 aprilie 2021, a avut loc şedinţa a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 (PLx 131/2021)

2. Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 (PLx 132/2021)

3. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice (PLx 45/2020)

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2021 pentru modifcarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.82/1991 (PLx 141/2021)

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii (COM(2021)110)

6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale (COM(2021)102)

Pentru proiectul de lege de la punctul 1, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.

Pentru proiectul de lege de la punctul 2, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare.

Pentru proiectul de lege de la punctul 3, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar de adoptare, cu amendamente admise.

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.

Pentru proiectele de opinie de la punctele 5 şi 6, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unor proiecte de opinie favorabile promovării documentelor europene.

PREŞEDINTE,
Deputat Iusein IBRAM