25 iunie 2022
Distribuie pe rețelele tale sociale:

În şedinţa din data de 17 mai 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, a decis:

cu unanimitate de voturi,

– A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.75 alin.(11) teza a treia din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 sunt constituţionale doar în măsura în care se interpretează că „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor Consiliul Uniunii prin care se soluţionează contestaţia pronunţată în materie disciplinară;

– A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „literal” din cuprinsul art.321 alin.(7) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art.I pct.33 din Legea nr.310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, este neconstituţională;

cu majoritate de voturi,

– A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.55 ind.1 alin.(5) lit.b) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt neconstituţionale.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale