Publicat: 10 Decembrie, 2015 - 19:55
Share

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancțiuni:

— Somație publică societății Music Channel SRL pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, conform cărora: 'Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele și în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) și e)';

— Somații publice societăților Radio XXI SRL, Radio 94 FM SRL și Galaxy SRL pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (5) teza 2 din Decizia CNA nr. 277/2013, potrivit cărora: 'Radiodifuzorul are obligația de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora'.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul