Publicat: 15 Octombrie, 2019 - 19:12

Întrunit în şedinţa publică din data de 15.10.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice următoarele sancţiuni:

- somaţie publică postului B1 TV, deoarece la difuzarea ediţiei din 03.10.2019 a emisiunii "Dosar de politician", radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) şi (4) şi pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

- somaţie publică societăţii CEE BROADCASTING CO. S.R.L., pentru postul Mozi+ care a difuzat filmul "The Prince" în data de 12.08.2019 cu încălcarea dispoziţiilor art. 20 şi pentru postul Moziverzum, deoarece a transmis în 28.08.2019 filmul "Saw IV" fără a ţine seama de dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, CNA a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului de televiziune aferent campaniei de promovare a produsului "Fluend Extreme" difuzat cu încălcarea prevederilor art. 120 alin. (3) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 16-22.09.2019). Potrivit art. 120 (3) "Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă".

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Control şi Digitalizare, Consiliul a decis să aplice următoarele sancţiuni:

- amendă de 10.000 de lei pentru Întreprinderea Individuală Hunyadi Laszlo / Joseni / Harghita, deoarece a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului ("Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu");

- somaţie publică societăţii BALADA MEDIA SRL-D/Bistriţa/ Bistriţa Năsăud pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora: "Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)."

De asemenea, ca urmare a analizării solicitărilor privind modificări ale licenţelor audiovizuale, Consiliul a aplicat o somaţie publică societăţii RADIO FIX 99,8 FM SRL din Botoşani pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a aprobat solicitarea de acordare a licenţei audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice a COMUNEI TURIA (pentru TV CABLU TURIA din Turia jud. Covasna, tematic-videotext informativ), precum şi solicitarea societăţii EXROMGRUP S.R.L. din Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş (pentru M9 din Tg. Mureş).

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul