Publicat: 2 Iunie, 2016 - 19:56
Share

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare cu privire la modul de desfășurare în spațiul audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din acest an.

Rapoartele de monitorizare au cuprins 81 de posturi din teritoriu, dintre care 71 de televiziune și 10 de radio.

Constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, Consiliul a hotărât să aplice următoarele sancțiuni:

— amendă în cuantum de 5.000 de lei postului TV Buzău, pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale la difuzarea emisiunii 'Cu cărțile pe față' (ediția din 16 mai 2016). Sancțiunea a fost aplicată de CNA în temeiul art. 78 din aceeași lege ('(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 66 — 77 atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. (2) Faptele se constată și sancțiunile se aplică de Consiliul Național al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesați');

— amendă în cuantum de 5.000 de lei postului Bucovina TV din Suceava pentru emisiunea 'Bucovina activ', la difuzarea căreia nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (1) și (3), art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, și nici cele ale art. 3 și art. 7 din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016. Raportul de monitorizare a cuprins ediții ale emisiunii din perioada 27.04 — 19.05.2016;

— somație publică postului Tele'M Botoșani, pentru că la difuzarea emisiunii 'Dosarul zilei', ediția din 12.05.2016, radiodifuzorul nu a ținut seama de dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului;

— somație publică postului Olt TV din Slatina pentru că la difuzarea emisiunii 'Imperativ' (ediția din 05.05.2016, reluată în 06.05.2016) a încălcat dispozițiile art. 6 din Decizia nr. 244/2016, precum și pe cele ale art. 139 din Codul audiovizualului;

— somație publică postului Media TV din Medgidia pentru că la difuzarea emisiunii 'Retrospectiva știri' din data de 1 mai 2016, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 139 din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul
Comunicat de presă - CNA