Publicat: 21 August, 2019 - 09:12
Share

Întrunit în şedinţa publică din data de 20.08.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţiile de specialitate pentru modul în care radiodifuzorii au reflectat tragedia de la Caracal. Rapoartele au cuprins 11 posturi de televiziune centrale de ştiri şi generaliste (emisiuni difuzate în 27 şi 28.07.2019), precum şi 6 posturi locale şi regionale din judeţele Dolj şi Olt (perioada monitorizată: 26 - 31.07.2019).

Consiliul a decis sancţionarea cu somaţie publică a posturilor Antena 3, B1 TV, TVR 1, TVR Craiova, Antena 1 şi Prima TV deoarece s-a constatat că la difuzarea unor emisiuni pe acest subiect nu au fost respectate prevederile art. 45 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual potrivit cărora "Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire" şi nici dispoziţiile art. 41 alin. (1) lit. c) din acelaşi Cod conform cărora "Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza (...) c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei".

Totodată, menţionăm că au existat propuneri de sancţionare pentru posturile România TV, Realitatea TV, Digi 24 şi Kanal D dar acestea nu au întrunit numărul legal de voturi pentru a putea fi aprobate, urmând ca votul să fie reluat în următoarea şedinţă publică a CNA, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

În aceeaşi şedinţă publică, analizând rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specializare ca urmare a sesizărilor primite la CNA şi constatând încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul a decis sancţionarea cu somaţie publică a următorilor radiodifuzori:

- Antena 3, deoarece în emisiunea "News Magazin" difuzată în data de 20.07.2019 nu au fost respectate prevederile art. 38, conform cărora "Difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei provenite din surse confidenţiale ori a căror credibilitate nu este suficient verificată este permisă numai dacă acestea prezintă un interes public justificat şi sunt însoţite de punctul de vedere al persoanei vizate";

- România TV pentru ediţiile din 17 şi 18.07.2019 ale emisiunii "Punctul Culminant" în care au fost încălcate dispoziţiile art. 40 alin. (1) ("În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt");

- B1 TV pentru nerespectarea art. 40 alin. (2) la difuzarea ediţiilor din 02 şi 04.08.2019 ale emisiunii "Actualitatea românească" ("În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt");

- Pro TV, deoarece în cadrul emisiunii informative "Ştirile Pro TV" din data de 19.07.2019 au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b), potrivit cărora "În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: () b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă";

- Realitatea TV pentru încălcarea dispoziţiilor art. 70 alin. (1) în cadrul emisiunii "Breaking News" din 07.07.2019 ("În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora").