Publicat: 26 Mai, 2017 - 09:18
Share

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție pentru posturile din teritoriu și a decis să aplice câte o somație publică societaților Proton Production SRL (Ploiești TV), REC Promovare Media SRL (Radio Super FM/Făgăraș), Eco Business SRL (Radio 1 FM/Alexandria) și Soti Cable Neptun SRL (Radio Mamaia/Constanța și Neptun/Murfatlar), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare ('Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele și în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) și e)').

De asemenea, ca urmare a solicitării privind modificarea licenței audiovizuale, CNA a decis sancționarea societății RADIO UNU PLUS MEDIA SRL Satu Mare cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.