Publicat: 4 August, 2016 - 20:12
Share

Întrunit în ședință publică, după analiza rapoartelor prezentate de Biroul Licențe-Autorizări, constatând abateri de la prevederile legale, Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea cu somație publică a societății TRANSPOLL MARKET NETWORK SERVICII S.R.L. Sfântu Gheorghe (postul Slager Radio din Sfântu Gheorghe), deoarece au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilității și de cedare a licenței și a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepția celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum și condițiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART. 12

(2) Titularul licenței audiovizuale are obligația să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiții:

a) în termen de maximum 60 de zile de la obținerea autorizației tehnice de funcționare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră (...).