Publicat: 10 Aprilie, 2020 - 08:12
Share

Întrunit în şedinţa publică din data de 09.04.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să sancţioneze cu câte o somaţie publică societăţile ISG TV
S.R.L. din Bucureşti şi Media Grup Market ADV S.R.L. din Miercurea Ciuc pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ("Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)").

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a aprobat solicitările de acordare a licenţelor audiovizuale pentru difuzare prin reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de
programe pentru: ASOCIAŢIA RADIO MARIA ROMANIA din Oradea (Maria TV), societatea Mooz TV S.R.L. Bucureşti (TV ENCICLOPEDIA, TV KULT, MOOZ URBAN, MOOZ RETRO şi MOOZ LOVE), precum şi pentru societatea ISG TV S.R.L. din Bucureşti (BOLLYWOOD CLASIC, ASIA TV şi BOLLYWOOD FILM).