Publicat: 18 Mai, 2017 - 20:23

În acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/ 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/ 2008 și ale Hotărârii nr. 2/ 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Colegiul C.N.S.A.S. a dezbătut, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 18.05.2017, următoarele teme:

1. Deconspirări surse:

— A fost încheiată procedura de deconspirare pentru un număr de 5 surse, identitatea reală a acestora urmând a fi comunicată la solicitarea persoanelor subiect al unor dosare de urmărire informativă, potrivit prevederilor art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 24/ 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293 /2008.

2. Adeverințe:

Colegiul a infirmat Notele de Constatare și a dispus eliberarea unor adeverințe din care să rezulte că persoanele verificate nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, pentru următoarele categorii de persoane:

— Art. 3 lit. e (prefecții, subprefecții, secretarii generali ai consiliilor județene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului București) — 1 persoană;

— Art. 3 lit. g (primari, viceprimari, consilieri județeni, consilieri în Consiliul General al Municipiului București, consilieri locali) — 12 persoane.

3. Acreditări:

— Colegiul a acreditat 3 persoane în calitate de cercetători externi, ca urmare a analizării cererilor de acreditare și a documentelor cuprinzând tematicile de studiu aferente.