Publicat: 23 Noiembrie, 2017 - 20:12
Share

În acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008 și ale Hotărârii nr. 2/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Colegiul C.N.S.A.S. a dezbătut, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 23.11.2017, următoarele teme:

1. Deconspirări surse:

— a fost încheiată procedura de deconspirare pentru un număr de 18 surse, identitatea reală a acestora urmând a fi comunicată la solicitarea persoanelor subiect al unor dosare de urmărire informativă, potrivit prevederilor art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008.

2. Note de Constatare — Lucrători ai Securității:

Colegiul a aprobat Nota de Constatare și a dispus introducerea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București a acțiunii în constatare pentru stabilirea calității de lucrător al Securității, pentru următoarea categorie de persoane:

— art. 1 alin. 7 (titularul unui dosar din care rezultă că a fost urmărit de Securitate, are dreptul, la cerere, să solicite verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului său) — 1 persoană.

3. Adeverințe:

a) Colegiul a infirmat Notele de Constatare și a dispus eliberarea unor adeverințe din care să rezulte că persoanele verificate nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, pentru următoarele categorii de persoane:

— art. 3 lit. b (deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European) — 3 persoane.

— art. 3 lit. g (primari, viceprimari, consilieri județeni, consilieri în Consiliul General al Municipiului București, consilieri locali) — 4 persoane.

4. Acreditări:

— Colegiul a acreditat 3 persoane în calitate de cercetători externi, ca urmare a analizării cererilor de acreditare și a documentelor cuprinzând tematicile de studiu aferente.