Publicat: 10 Noiembrie, 2017 - 15:00

În acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008 și ale Hotărârii nr. 2/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Colegiul C.N.S.A.S. a dezbătut, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 09.11.2017, următoarele teme:

1. Deconspirări surse:

— a fost încheiată procedura de deconspirare pentru un număr de 20 surse, identitatea reală a acestora urmând a fi comunicată la solicitarea persoanelor subiect al unor dosare de urmărire informativă, potrivit prevederilor art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008.

2. Note de Constatare — Lucrători ai Securității:

— pentru 1 persoană, fost ofițer de Securitate, Colegiul a aprobat Notele de Constatare, Direcția Juridică urmând a introduce acțiune în constatare pentru stabilirea calității de lucrător al Securității, în ceea ce privește persoanele menționate, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Menționăm că acestea au fost verificate în temeiul art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008 (titularul unui dosar din care rezultă că a fost urmărit de Securitate, are dreptul, la cerere, să solicite verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului său).

3. Note de Constatare — Colaboratori ai Securității:

Colegiul a aprobat Nota de Constatare și a dispus introducerea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București a acțiunii în constatare pentru stabilirea calității de colaborator al Securității, pentru următoarele categorii de persoane:

— art. 3 lit. b (candidat la funcția de senator în Parlamentul României) — 2 persoane.

4. Adeverințe:

a) Colegiul a infirmat Notele de Constatare și a dispus eliberarea unor adeverințe din care să rezulte că persoanele verificate nu au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, pentru următoarele categorii de persoane:

— art. 3 lit. b (candidați la funcția de deputat sau senator în Parlamentul României) — 5 persoane.

b) Pentru persoanele pentru care, din Notele de Constatare emise de Direcția de specialitate din C.N.S.A.S., nu au rezultat date sau documente privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, au fost eliberate adeverințe:

— art. 3 lit. b (candidați la funcția de deputat sau senator în Parlamentul României) — 128 persoane.