Publicat: 20 Aprilie, 2017 - 09:39
Share

Miercuri, 19 aprilie, a avut loc ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară.

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Deputații prezenți au avizat favorabil primul proiect de lege cu unanimitate de voturi, într-o formă amendată, introducându-se între categoriile de personal care vor presta servicii de asistență medicală și socială comunitară și moașele — profesie recunoscută prin Ordonanța de urgență nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Proiectul de lege de la punctul al doilea a primit, de asemenea, un aviz favorabil cu unanimitate de voturi.

Președinte

Iusein Ibram