20 septembrie 2021

Decizii ale Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti informează că astăzi, 17.03.2021, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care, în aplicarea:

– dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare;

– dispoziţiilor art. 5, coroborat cu art. 9 alin.(3) din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza adresei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr.5386/17.03.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 7018/17.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Şcolii Gimnaziale nr. 279 de suspendare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică în unitatea de învăţământ, avizată de către DSP Bucureşti şi ISMB,

– în baza adresei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 5413/17.03.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 7026/17.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Şcolii Primare Politehnica de suspendare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică în unitatea de învăţământ, avizată de către DSP Bucureşti şi ISMB,

a hotărât ca începând cu data de 18.03.2021 să se suspende activitatea didactică ce presupune prezenţa fizică, la nivelul unităţilor de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 279 situată în Bucureşti, strada Prelungirea Ghencea nr. 24 şi pentru Şcoala Primară Politehnica, Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 31.03.3021 inclusiv.

Pe perioada suspendării, procesul de învăţământ la aceste unităţi se va desfăşura în sistem on-line.

Directorii unităţilor de învăţământ menţionate vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.