Publicat: 13 August, 2019 - 16:47

Bucureşti, 13 august 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

  1. Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI).

  1. Autorizare

Numirea domnului Paul Swoboda în funcția de Președinte, a doamnei Monica Spătaru în funcția de Vicepreședinte și a domnului Cristian Voicu în funcția de membru al Directoratului, pentru noi mandate în cadrul societății Grawe România Asigurare S.A.;

Numirea doamnei Elena Petculescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății GARANTA ASIGURĂRI S.A.;

Numirea doamnei Muntean Silvia în calitate de Director al SSIF IFB FINWEST S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Grawe România Asigurare S.A., urmare a majorării capitalului social cu suma de 23.500.000 lei, de 47.500.000 lei la 71.000.000 lei;

Actualizarea obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018;

Emiterea Certificatului de înregistrare a noilor caracteristici ale societății Impact Developer & Contractor S.A. București, ca urmare a diminuării capitalului social;

Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea METAV S.A. București, având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017;

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența  A.S.F. a acțiunilor emise de Compania de Informatică Aplicată S.A. CLUJ NAPOCA;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.