5 octombrie 2022

Decizii ale Consiliului Judeţean Teleorman

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Plenul Consiliului Judeţean Teleorman a fost convocat la data de 25 noiembrie în şedinţă ordinară. Condusă de domnul Adrian Ionuţ Gâdea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, şedinţa on-line s-a desfăşurat în Sala de şedinţe a instituţiei din cadrul Palatului Administrativ al judeţului, în sistem de videoconferinţă, prin intermediul aplicaţiei ZOOM.

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat spre aprobare 19 proiecte de hotărâre, 18 fiind iniţiate de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi unul dintre proiecte de către 11 consilieri judeţeni.

Prin votul consilierilor judeţeni, au fost adoptate 15 hotărâri privind:

1. constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nădrag Gigi Gabriel, prin demisie, şi vacantarea locului de consilier judeţean;

2. darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a judeţului Teleorman;

3. darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman, a unui spaţiu, proprietate privată a judeţului Teleorman;

4. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2021;

5. aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia;

6. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021;

7. modificarea arondării actuale a unităţilor administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Roşiori de Vede, prin înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor în comuna Dobroteşti;

8. acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajaţi în cadrul spitalelor, al căror management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman;

9. înfiinţarea centrului rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Olteni” ca serviciu social cu cazare, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman;

10. modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare;

11. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare;

12. rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021;

13. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022 – 2024, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman;

14. aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management, a proiectului de management, a modelului cadru al contractului de management al Muzeului Judeţean Teleorman şi a duratei pentru care se va încheia contractual de management;

15. acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situate în strada Libertăţii nr.1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Proiectele de hotărâre respinse prin votul consilierilor PNL privesc:
1. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările ulterioare;

2. constituirea comisiei de evaluare anuală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman;

3. modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, cu modificările şi completările ulterioare.

Unul dintre proiecte, privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean pe principalele domenii de activitate, a fost retras.

Păduraru Iuliana
Comunicare presă, Consiliul Judeţean Teleorman
Comunicat de presă – Consiliului Judeţean Teleorman