27 septembrie 2022

Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sancţiuni:

Amendă de 30.000 de lei – Naşul TV

Somaţie publică – B1 TV

Întrunit în şedinţa publică din data de 02.09.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a reclamaţiilor primite şi a decis să aplice următoarele sancţiuni:

* amendă de 30.000 de lei postului Naşul TV pentru ediţiile din 06.05, 10.06 şi 02.07.2021 ale emisiunii „Să vorbim despre tine”, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare („Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”) şi nici cele ale art. 40 alin. (1) ,(4), (6) şi ale art. 47 alin. (4) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

* somaţie publică postului B1 TV, deoarece în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, ediţia din 21.06.2021, au fost încălcate dispoziţiile art. 65 lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală”.

Biroul Informare şi Relaţii Publice

Prevederile legislaţiei audiovizualului la care facem referire:

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Art. 40 – (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. () (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea () (6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale.

Art. 47 – (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.