6 iulie 2022

Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sancţiuni: somaţii publice – România TV, Etno TV, Taraf TV

Decizii de intrare în legalitate: Urigood, Revidox

Întrunit în şedinţa publică din data de 18.01.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi, constatând încălcări ale dispoziţiilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, a decis să sancţioneze cu câte o somaţie publică următoarele posturi:

* România TV, pentru că la difuzarea spotului publicitar aferent campaniei de promovare a unor produse de pe site-ul Superlove.ro nu a ţinut cont de prevederile art. 96 alin. (1), potrivit cărora: „Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise” (perioadă monitorizare: 06-12.12.2021);

* Etno TV, pentru ediţiile din 22 şi 25.10.2021 ale emisiunii „Teleshopping – Cupoane Fantastice”, în cadrul cărora au fost încălcate dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. b) („Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: () b) sunt inserate numai în programe educative şi de divertisment sau sunt difuzate ca emisiuni-concurs”). La stabilirea sancţiunii s-a avut în vedere şi nerespectarea dispoziţiilor art. 83;

* Taraf TV, pentru încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), la difuzarea emisiunii „Teleshopping – Câştigaţi Acum”, ediţiile din 23.10, 05, 15, 27 şi 28.11.2021.

Totodată, Consiliul a hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate în privinţa spoturilor publicitare TV aferente campaniilor de promovare a produselor:

– „Urigood”, transmis fără a se ţine seama de prevederile art. 120 alin. (1), (2) şi (3) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată: 01-07.11.2021);

– „Revidox”, difuzat cu încălcarea dispoziţiilor art. 120 alin. (1) şi (3) din Cod (perioada monitorizată: 13-19.12.2021).

În urma analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Control, pentru nerespectarea unor prevederi ale Codului audiovizualului, Consiliul a aplicat următoarele sancţiuni:

– amendă de 10.000 de lei postului Apollonia TV (Iaşi) pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Inimă de român” din data de 03.11.2021, titlul afişat pe ecran: „Pogromul de la Iaşi din 1941 – Intre minciuna oficială şi marele adevăr istoric” („Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de incitare la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”);

– somaţie publică postului Radio Accent (Novaci/Gorj), deoarece la difuzarea unei ştiri în cadrul emisiunii informative din data de 02.12.2021, radiodifuzorul nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 40 alin. (2).

În aceeaşi şedinţă, CNA a aprobat solicitarea de licenţă audiovizuală prin satelit şi prin alte reţele de comunicaţii electronice a S.C. DIPLOMATIC DIGITAL S.R.L. Bucureşti, pentru difuzarea serviciului de programe CinemaAsia.

Biroul Informare şi Relaţii Publice

Prevederi ale legislaţiei audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 83 – Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Art. 120 – (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi. (2) În publicitatea şi teleshoppingul la suplimente alimentare, informaţiile de prezentare a produselor pot conţine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul şi/sau prospectul produsului, care au fost, după caz, avizate de către institutele naţionale de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii sau notificate de către Institutul de Bioresurse Alimentare, precum şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006.(3) Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă.

*

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este garant al interesului public şi unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, competenţele sale fiind stabilite prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Misiunea CNA este de a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea faţă de public în domeniul audiovizualului. Pentru mai multe detalii despre activitatea CNA accesaţi www.cna.ro.