20 septembrie 2021

Decizii ale Consiliului Național al Audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Realitatea Plus

Amenzi: 25.000 de lei, 5.000 de lei şi 5.000 de lei

Somaţie publică

Întrunit în şedinţa publică din data de 15.06.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice postului Realitatea Plus următoarele sancţiuni:

– amendă de 25.000 de lei, deoarece în emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 31.03 – 05.04.2021, au fost făcute acuzaţii referitoare la unul dintre acţionarii postului B1 TV, domnul Sorin Oancea, cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 40 alin. (1), (2) şi art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Printre titlurile afişate pe ecran: „Acuzaţii grave la adresa acţionarului B1 TV; ROMPREST, Acuzaţii la adresa postului B1 TV; ROMPREST: Sorin Oancea favorizează interlopi”;

– amendă de 5.000 de lei pentru ediţiile din 11, 20, 21 şi 27.01.2021 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, în care au fost aduse diverse acuzaţii domnului Victor Ponta, fără a se respecta prevederile art. 40 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului;

– amendă de 5.000 de lei, deoarece radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (1) şi (2), precum şi pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul
audiovizualului, în ediţia din 11.02.2021 a emisiunii „Culisele statului paralel”, în cadrul căreia au fost aduse acuzaţii domnului Lucian Isar;

– somaţie publică pentru ediţia din 14.02.2021 a emisiunii „Culisele statului paralel” , transmisă fără a se respecta prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment”. Dintre titlurile afişate pe ecran: „Psiholog acuzat a ignorat abuzurile sexuale relatate de copil”.

Biroul Informare şi Relaţii Publice

Prevederile legislaţiei audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 40 – (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 – (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.