3 iulie 2022

Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sancţiuni: somaţii publice – Realitatea Plus, România TV

Întrunit în şedinţa publică din data de 24.05.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice o somaţie publică postului Realitatea Plus. La difuzarea emisiunii „Legile Puterii”, ediţia din 08.12.2021 radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 43 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, conform cărora „Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor”. Printre titlurile afişate: „Medic ce a salvat sute de români, trimis în judecată”, „Dr. Irinel Popescu: Sunt victima unei înscenări”.

De asemenea, Consiliul a decis să sancţioneze postul România TV cu somaţie publică pentru modul în care a abordat, în cadrul unor emisiuni de ştiri şi dezbateri („Ştirile România TV”, „Punctul Culminant”, „România la raport” din 02.12.2021 şi „Newsline” din 04.12.2021), subiectul referitor la un document intern al Comisiei Europene, întocmit de un comisar pentru egalitate (titluri afişate pe ecran: „Imediat: manevra neomarxiştilor: cum vor să interzică Crăciunul”; „Imediat: documentul noii aberaţii neomarxiste”, „Neomarxiştii vor să fure Crăciunul”; „Cum vor neomarxiştii să interzică Crăciunul”). La difuzarea emisiunilor menţionate nu s-a ţinut cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, conform cărora: „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”.

Biroul Informare şi Relaţii Publice