7 iulie 2022

Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sancţiuni

* somaţii publice: Antena 3, Realitatea Plus, România TV;

* decizii de intrare în legalitate: Liver – Aliatul Ficatului şi Scoica Verde – Minunea din apele mărilor

Întrunit în şedinţa publică din data de 23.06.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice câte o somaţie publică următoarelor posturi:

– Antena 3, pentru că la difuzarea emisiunii „Sinteza zilei”, ediţia din 09.05.2022, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 43 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, conform cărora „Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor” (printre titlurile afişate pe ecran: Breaking news, interviu cu omul paralizat pe viaţă din scandalul cu Agent Green; Decizie scandaloasă: autorul atentatului trimis la muncă la bibliotecă);

– Realitatea Plus, deoarece emisiunea „100 %” din 10.05.2022 a fost difuzată fără a se ţine cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. (b) din Codul audiovizualului („În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: () b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”).

În cadrul emisiunii a fost prezentată o înregistrare video care a surprins momentul în care jucători ai naţionalei de hochei a României au cântat imnul Ţinutului Secuiesc împreună cu suporterii maghiari şi jucătorii naţionalei Ungariei. Ulterior, în timpul dezbaterilor din studio, unul dintre invitaţi, liderul senatorilor UDMR a precizat că „Acei băieţi, timp de o săptămână, au luptat pentru România. Au luptat (…) sub tricolorul României” (…) „Dacă am fi câştigat, s-ar fi intonat imnul României, aşa cum e în hochei. Se intonează imnul echipei câştigătoare”. Cu toate acestea, printre titlurile afişate pe ecran au fost „Naţionala de hochei, gafă de proporţii”; „Imnul Ţinutului Secuiesc cântat de naţionala tării”; „Sfidare, Imnul secuilor intonat pentru România”; „Naţionala de hochei, prezentată secuieşte”. Menţionăm că la stabilirea sancţiunii, Consiliul a ţinut cont de faptul că în cadrul emisiunii a existat un invitat care a încercat să lămurească această situaţie;

– România TV pentru emisiunile „România de poveste” din 04.06.2022 (reluată în 05.06.2022), „Breaking News” şi „România de poveste” din 28.05.2022, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 64 alin. (1) lit. (a) şi (b) şi nici cele ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului. Dintre titlurile afişate pe ecran amintim: „Imediat: Prezentăm probele furate din dosarul lui Clotilde”; „Imediat: Imaginile cu Clotilda în operaţiunea hoţiei la vot”; „Primăriţa Clotilde, crize de nervi şi violenţe”; „Escrocherii cu bunurile primăriei, schema franţuzoaicei”.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru spoturile de teleshopping aferente campaniilor de promovare a produselor Liver – Aliatul Ficatului şi Scoica Verde – Minunea din apele mărilor. CNA a constatat că la difuzarea spoturilor, radiodifuzorul nu a avut în vedere prevederile art. 126 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare” (monitorizare: LinkPressTV, emisiunea de teleshopping din 18.05.2022).

În aceeaşi şedinţă, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Control, membrii Consiliului au decis să sancţioneze cu câte o somaţie publică societăţile:

– Pagina Ciudatului pentru postul NCN din Cluj-Napoca, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 40 alin. (2) şi (3) din Codul Audiovizualului la difuzarea ediţiei din 26.05.2022 a emisiunii „Strict secret”;

– LidasProd S.R.L. pentru încălcarea art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului. La stabilirea sancţiunii s-a reţinut şi nerespectarea art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie;

– Intersat S.R.L. din Constanţa pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012.

Biroul Informare şi Relaţii Publice

*

Prevederile legislaţiei audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 82 – (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România,precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare,ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total deservicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 40 – (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale,acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate,trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 – (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012 – privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

Art. 4 – (2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică;

b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de televiziune.