24 ianuarie 2022

Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Somaţie publică: Pro TV

Decizii de intrare în legalitate: Fairy Platinum, Bijuterii TV

Întrunit în şedinţa publică din data de 27.07.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a reclamaţiilor primite, şi a decis să sancţioneze cu somaţie publică postul Pro TV, deoarece în ediţia din 22.02.2021 a emisiunii informative de la ora 19:00 a fost prezentată ştirea cu titlul „Cruzime fără limite, la 16 ani” referitoare la un adolescent care a ucis un pui de pisică primit cadou, imaginile filmate de acesta fiind difuzate insuficient blurate. La difuzarea acestei ştiri, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002: „Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată”.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru:

– spotul aferent campaniei de promovare a produsului Fairy Platinum, care a fost transmis de posturile de televiziune fără a se ţine cont de prevederile art. 101 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora: „Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile” (perioada monitorizată 31.05 – 06.06.2021);

– emisiunea de teleshopping Bijuterii TV, difuzată de postul Prima TV în zilele de 21.05 şi 15.06.2021, fără a avea în vedere dispoziţiile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului („Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare”).

Totodată, ca urmare a analizării solicitărilor de eliberare a deciziilor de autorizare, constatând încălcări ale Deciziei CNA nr. 277/2013, membrii Consiliului au hotărât să aplice câte o somaţie publică pentru:

– Asociaţia Cultural – Creştină „Ortodoxia” din Braşov, deoarece a încălcat prevederile art. 21 alin. (7), conform cărora „În cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, CNA va efectua modificările impuse în licenţa audiovizuală în maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare modificată va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentului de autorizare modificat corespunzător de către ANCOM, cesionarul având obligaţia de a-l depune la CNA în maximum 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate”;

– S.C. Radio Transilvania LBM S.R.L. din Luduş, pentru că nu a respectat dispoziţiile art. 12 alin. (2) lit. a) [„Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii: a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.]

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a aprobat solicitarea de licenţă audiovizuală prin reţele de comunicaţii electronice a Asociaţiei Presa Bună Iaşi pentru Ercis FM din Iaşi.

Biroul Informare şi Relaţii Publice