8 octombrie 2022

Decizii ale Curţii Constituţionale

Scales of Justice, Lady Justice, law library concept, Law books in the background.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În şedinţa din 5 iulie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a posteriori, a decis următoarele:

1. Cu unanimitate de voturi,

– A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională sintagma „în mediul urban” din cuprinsul art.2 pct.27) din Legea nr.61/199l pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

În esenţă, Curtea a reţinut că art.2 pct.27) din Legea nr.61/1991 reglementează o contravenţie în scopul asigurării respectării vieţii private în sfera relaţiilor dintre
particulari, însă norma contravenţională protejează drepturile persoanelor din mediul urban. Ca urmare, Curtea a reţinut că între locuitorii din mediul urban şi aceia din
mediul rural se creează o inegalitate sub aspectul garantării liniştii în spaţiul de locuit, element component al dreptului la viaţă privată. Tratamentul juridic diferit reglementat nu are la bază un criteriu obiectiv, de vreme ce rezultatul faptei ilicite – tulburarea liniştii – este acelaşi pentru toţi locuitorii, indiferent că sunt în mediul rural sau urban.

2. Cu majoritate de voturi,

– A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională sintagma „în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” din cuprinsul art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

În esenţă, Curtea a reţinut că sintagma supusă controlului de constituţionalitate limitează în mod nepermis controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ, cu referire la hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din Legea nr.136/2020.

*

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

sursa foto Pixabay