21 mai 2022

Decizii ale Curţii Constituţionale, 12 mai

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În şedinţa din data de 12 mai 2021, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora sunt constituţionale în măsura în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene suspendă pentru beneficiarii privaţi plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de către aceştia, aferente contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare a căror aplicare a fost suspendată şi pentru care a fost formulată sesizarea.

Dispoziţiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 prevăd următoarele:

„(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin.(1), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia luării următoarelor măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

a) pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar.” – Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol