13 august 2022

Decizii ale Curţii Constituţionale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În şedinţa din data de 26 mai 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, a decis, cu majoritate de voturi:

– a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.52 alin.(1) teza a doua din Legea fondului funciar nr.18/1991;

– a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională sintagma „precum şi în urma condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art.38 alin.(2) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară;

– a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.248 alin.(5) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „ia măsuri pentru
efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin.(2)” cuprinsă în dispoziţiile art.248 alin.(9) din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale;

– a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.155 alin.(1) din Codul penal;

– a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „sub rezerva cazului prevăzut la alin.(6)” cuprinsă în art.57 alin.(5) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, precum şi dispoziţiile art.57 alin.(6) din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale.

*

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 iunie 2022 cauza referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, obiecţie formulată de Avocatul Poporului.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale