Publicat: 20 Aprilie, 2017 - 09:50

Pe rolul Curții de Apel Alba Iulia s-au aflat azi, 19.04.2017, mai multe dosare de interes pentru opinia publică, după cum urmează:

1. Dosarul civil nr.16140/306/2009 are ca obiect cererea de revizuire formulată de locatarii a două apartamente din imobilul situat pe strada Bălcescu nr.29 din Sibiu (ce s-a aflat în proprietatea familiilor Iohannis și Baștea) care încearcă să redevină proprietari ai locuințelor respective, pe care le cumpăraseră în anii 90 de la Statul Român în calitate de chiriași.

Curtea de Apel Alba Iulia judecă recursul declarat de Baștea Rodica împotriva hotărârii Tribunalului Sibiu care a admis cererea de revizuire formulată de locatarii celor două apartamente.

La termenul de astăzi 19.04.2017 instanța a încheiat judecarea cauzei și a stabilit termen de pronunțare pentru data de 26.04.2017

2. Dosarul nr.747/57/2015 care are ca obiect soluționarea cauzei în contencios administrativ privind acțiunea formulată de reclamanta Arhiepiscopia Romano-Catolică în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României — Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobiliare care au aparținut cultelor religioase din România, care a respins cererea formulată Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia cu privire la retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.

Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit un nou termen de judecată în cauză pentru data de 31.05.2017.

3. Dosarul penal nr. 1590/110/2014 ce are ca obiect soluționarea apelurilor formulate de DNA—Serviciul Teritorial Bacău și inculpații Pircu Gavril, Stavarache Romeo și Muntianu Gheorghe împotriva sentinței penale nr. 438/D/2015 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosar nr. 1590/110/2014.

Astăzi, 19.04.2017 Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia penală definitivă în urma soluționării dosarului.

Conținutul dispozitivului deciziei penale a Curții de Apel Alba Iulia din 19.04.2017, publicat și pe portalul instanței la dosar nr. 1590/110/2014

'Admite apelurile declarate de inculpații Muntianu Gheorghe, Pircu Gavril și Stavarache Romeo, împotriva sentinței penale nr. 438/D/20.10.2015 pronunțate de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1590/110/2014. Desființează în parte sentința penală apelată, în ce privește soluțiile de condamnare a inculpaților și temeiul juridic al obligării inculpatului Muntianu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare și procedând la o nouă judecată în aceste limite: 1.Descontopește pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcție publică, aplicată inculpatului Muntianu Gheorghe, în pedepsele componente de:—3 ani închisoare, stabilită pentru infracțiunea de tentativă la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 și art. 5 al. 1 Cod penal—6 luni închisoare, stabilită pentru infracțiunea de uz de fals prev. de art. 291 teza a II a Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal—2 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcție publică, stabilită pentru infracțiunea de conflict de interese prev. de art. 253/1 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 și art. 5 al. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedură Penală, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedură Penală, în aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale, achită pe inculpatul Muntianu Gheorghe, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu în forma tentativei, prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 și art. 5 al. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedură Penală, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedură Penală, achită pe inculpatul Muntianu Gheorghe, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 291 teza a II a Cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 6, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. f Cod de Procedură Penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Muntianu Gheorghe, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prev. de art. 253/1 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 și art. 5 al. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. 2. Respinge cererea formulată de inculpatul Pircu Gavril, de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de abuz în serviciu în forma tentativei prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal, în infracțiunea de neglijență în serviciu în forma tentativei, prev. de art. 20 Cod Penal din 1969 rap. la art. 249 alin. 1 Cod Penal din 1969, cu apl. art. 5 alin. 1 Cod Penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedură Penală, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedură Penală, în aplicarea Deciziei nr. 405/2016 a Curții Constituționale,achită pe inculpatul Pircu Gavril, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu în forma tentativei, prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 al. 1 Cod penal. 3. În baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedură Penală, art. 17 alin. 2, art. 16 alin. 1 lit. b Cod de Procedură Penală, achită pe inculpatul Stavarache Romeo, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu în forma tentativei, prev. de art. 20 Cod penal din 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 248 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 și art. 5 al. 1 Cod penal. Înlătură dispoziția de obligare a inculpaților Pircu Gavril și Stavarache Romeo, la plata cheltuielilor judiciare aferente urmăririi penale și judecății la instanța de fond. În temeiul art. 275 alin. 1 pct.3 lit. b Cod de Procedură Penală, menține obligarea inculpatului Muntianu Gheorghe la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, aferente urmăririi penale și judecății la instanța de fond. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondat apelul declarat de DNA — Serviciul Teritorial Bacău împotriva sentinței penale nr. 438/D/20.10.2015 pronunțate de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1590/110/2014. În baza art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Sumele de câte 100 lei reprezentând onorariile parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații apelanți vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședința publică din 19.04.2017.'

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE