24 ianuarie 2022

Decizii ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Legal law concept image Scales of Justice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Prim procuror Ion Veştemean, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele, în continuarea comunicatului de presă din data de 16.12.2021:

La data de 03.12.2021, organele de cercetare penală din Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu, urmare a unui denunţ, s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă.

Din cercetările efectuate s-au reţinut următoarele:
Inculpatul, angajat Poliţiei Locale Sibiu în funcţia de consilier juridic, în data de 18.11.2021, dată fiind calitatea sa de consilier juridic al Poliţiei Locale Sibiu, a susţinut că îi sunt cunoscuţi funcţionarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu abilitaţi a verifica documentaţiile tehnice necesare în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, context în care a pretins de la denunţător suma de 600 de lei, cu titlu de preţ al influenţei, asigurându-l pe acest denunţător că, fiindu-i cunoscuţi funcţionarii publici anterior menţionaţi, ar putea interveni pe lângă aceştia şi i-ar determina să îl favorizeze pe acesta în cadrul îndeplinirii atribuţiilor acestora de serviciu referitoare la emiterea unei autorizaţii de construire necesară pentru intrarea în legalitate a unei construcţii, urmând a fi emis acest act administrativ, iar apoi, în data de 15.12.2021, a primit efectiv suma solicitată de acesta cu titlu de preţ al influenţei de la colaboratorul cu identitate reală autorizat în cauză, realizându-se astfel constatarea în flagrant a faptei, săvârşind astfel infracţiunea de trafic de influenţă, prev. şi ped. de art. 291 alin. 1 C.pen., cu referire la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, republicată.

De asemenea, având în vedere că infracţiunea de corupţie, respectiv de trafic de influenţă, anterior descrisă, a fost săvârşită de către o persoană care exercită o funcţie publică, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice, conform art. 1 lit. a din Legea nr.78/2000, respectiv de către consilierul juridic al unui serviciu public din subordinea unei primării, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu de către alţi funcţionari din cadrul aceleiaşi entităţi juridice, iar fapta constituie, conform art. 5 din Legea nr. 78/2000, o infracţiune de corupţie în sensul Legii nr.78/2000, republicată, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, republicată.

Ulterior datei comunicatului de presă (16.12.2021), au fost dispuse următoarele:
Prin ordonanţa din data de 16.12.2021 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. şi ped. de art. 291 alin.1 C.pen., raportat la art. 6 alin.1 din Legea nr.78/2000, republicată, iar, ulterior, prin ordonanţa din aceeaşi, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpat, pe o durată de 60 de zile.

După punerea în mişcare a acţiunii penale, prin cererea formulată la data de 22.12.2021, inculpatul, recunoscând şi regretând comiterea faptei de corupţie de care era acuzat, a solicitat încheierea unui acord, în cursul urmăririi penale, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, potrivit art. 478 şi urm. C.proc.pen.

Astfel, la data de 06.01.2021, în vederea tragerii la răspundere penală a inculpatului pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. şi ped. de art. 291 alin. 1 C.pen., raportat la art. 6 alin. 1 din Legea nr.78/2000, republicată, s-a încheiat între procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu şi inculpat acordul de recunoaştere a vinovăţiei cu privire la:
– Condamnarea, în baza art. 291 alin.1 C.pen, raportat la art. 6 alin. 1 din Legea nr.78/2000, republicată, cu referire la art. 480 alin.4 teza a I-a C.proc.pen., la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.
– Aplicarea pedepselor complementare prev. de art.66 alin.1 lit. a şi b C.pen., şi anume interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, şi respectiv interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
– Aplicarea pedepselor accesorii prev. de art. 65 alin.1 C.pen., raportat la art.66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., şi anume interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, şi respectiv interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare şi până la executarea pedepsei;
– Aplicarea prevederilor art. 91 şi urm. C.pen. faţă de inculpat, şi anume:
– suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere pe o durată de 3 ani;
– stabilirea măsurilor de supraveghere pe care inculpatul are obligaţia de a le respecta pe perioada termenului de supraveghere, prev. de art.93 alin. 1 lit. a-e C.pen., respectiv:
a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu, la datele fixate de acesta,
b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,
c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,
d. să comunice schimbarea locului de muncă,
e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;
– stabilirea, în baza art.93 alin.2 lit. a C.pen., a obligaţiei inculpatului să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
– stabilirea, în baza art.93 alin.3 C.pen., a obligaţiei inculpatului de a presta 90 de zile de muncă în folosul comunităţii pe parcursul termenului de supraveghere.
– în baza art.94 alin 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin 1 lit. c – e C.pen., se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu;
– în baza art.404 alin 3 C.proc.pen., raportat la art. 91 alin. 4 C.pen., i se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere;
– în baza art.274 alin 1 C.proc.pen. inculpatul va achita cheltuielile judiciare avansate de stat (cheltuielile judiciare în timpul urmăririi penale sunt în cuantum de 1.000 de lei).

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Sibiu şi a lucrătorilor de poliţie din cadrul Brigăzii Operaţiuni Speciale Alba Iulia.

Comunicat de presă – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu