Publicat: 22 Decembrie, 2017 - 14:16
Share

Parlamentul României a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru şi 95 împotrivă.
A fost adoptat şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru şi 90 împotrivă.
In şedinţa comună a celor două Camere au fost aprobate, de asemenea, următoarele acte normative:
1.    Proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2018 (253 voturi pentru, 70 împotrivă, 23 abţineri)
2.    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 485/2017) - lege organică (346 voturi pentru)
3.    Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului (346 voturi pentru)
4.    Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art.9 alin.(1) din Hotărârea Parlamentului României nr.39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial (253 voturi pentru, 93 împotrivă).

Într-o şedinţă separată, Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, următoarele documente legislative:
1.    Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.23/2013 (PH CD 107/2017) – 208 voturi pentru, 3 împotrivă, 17 abţineri
2.    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 411/2017) - lege ordinară 184 voturi pentru, 46 abţineri
3.    Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor – (PL-x 85/2017) - lege ordinară – 236 voturi pentru, 1 abţinere
4.    Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.612 din 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 23 noiembrie 2017 (PL-x 240/2017/18.12.2017) - lege organică – 175 voturi pentru, 28 împotrivă, 33 abţineri.

 

Tag-uri Nume: