17 octombrie 2021

Decizii ale Prefectului – Municipiul Bucureşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 23898/13.10.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 24334/13.10.2021;

– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Văcaru Georgiana – Alexandra în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti,

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (2) şi alin. (9) din Ordinul comun – Ministerul Educaţiei (nr. 5338/01.10.2021) şi Ministerul Sănătăţii (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, a constatat suspendarea cursurilor cu prezenţa fizică pentru 3 unităţi şcolare, respectiv:

– Colegiul Naţional Aurel Vlaicu, Str. Stefhan Ludwig Roth, nr. 1, sector 1, pentru perioada 08.10-21.10.2021;

– Liceul Tehnologic Elie Radu, Bd.Energeticienilor, nr.5, sector 3, pentru perioada 12.10-25.10.2021;

– Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, Str. Izvorul Crişului, nr.4, sector 4, pentru perioada 12.10-25.10.2021.

Directorii unităţilor de învăţământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.