27 octombrie 2021

Decizii ale Primăriei Municipiului Constanţa

Distribuie pe rețelele tale sociale:

SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare din data de 28.05.2021

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 23.04.2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie provizoriu al Termoficare Constanţa SRL; iniţiator: primar Vergil Chiţac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Constanţa şi agenţii economici/instituţii în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalităţii constănţene „Adoptă un spaţiu verde!”; iniţiatori: Grupul consilierilor PNL
– avize Comisiile de specialitate nr. 2, nr. 3 şi nr. 5

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii programului „Constanţa Coffee Break”, privind instituirea unei zone de promenadă pe bd. Tomis, tronsonul cuprins între intersecţia bd.Tomis/bd.Mamaia (zona Capitol) şi intersecţia bd. Tomis /str. Traian (zona Lupoaică), prin restricţionarea traficului rutier; iniţiatori: Grupul consilierilor PNL
– avize Comisiile de specialitate nr. 2, nr. 3 şi nr. 5

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii achiziţionării sau construirii unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sesizării instanţei în vederea anulării parţiale a HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilităţi fiscale operatorilor economici şi persoanelor fizice din municipiul Constanţa, în contextul crizei generate de Sars-cov-2 şi a actelor administrative subsecvente; iniţiator: primar Vergil Chiţac
– avize Comisiile de specialitate nr. 5

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL; iniţiator: primar Vergil Chiţac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

PRIMAR,
Vergil CHIŢAC

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,
Georgiana GOSPODARU