Publicat: 30 Septembrie, 2020 - 09:53
Share

În ziua de 29 septembrie 2020, în Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu tema "Pastoraţia familiei creştine azi".

Sfântul Sinod a apreciat că în acest an marcat sever de pandemie, Biserica şi-a adecvat metodele sale de pastoraţie unei realităţi dificile, transmiţând mesajul Evangheliei inclusiv în mediul on line.

Totuşi, s-a constatat insuficienţa comunicării mediatice în raport cu starea de comuniune pe care credincioşii o trăiesc în mod firesc prin participarea fizică la viaţa liturgică a comunităţii. De asemenea, telemunca şi şcoala on line reprezintă doar o soluţie provizorie, până la depăşirea stării provocate de pandemie.

Închiderea şcolilor a afectat semnificativ procesul educaţional, elevii şi profesorii nefiind suficient pregătiţi pentru desfăşurarea cursurilor on line. De aceea, Patriarhia Română, prin intermediul proiectului "Alege Şcoala!" şi al eparhiilor, a venit în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice din comunităţile dezavantajate, oferind acestora aproape 5.000 de tablete sau alte dispozitive electronice.

Ţinând cont de cele menţionate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:

1. Ia act de situaţia pastoraţiei familiei în contextul pandemic actual şi de acţiunile social-filantropice întreprinse de Biserica Ortodoxă Română;

2. Solicită tuturor parohiilor intensificarea activităţilor dedicate pastoraţiei familiei, precum şi cultivarea relaţiei dintre familie şi Biserică;

3. Îi îndeamnă pe toţi credincioşii să cultive, prin rugăciune şi fapte de caritate, educaţia creştină a copiilor şi tinerilor, acordând sprijin spiritual şi material mai ales familiilor defavorizate.

De asemenea, Sfântul Sinod a luat act de următoarele reglementări legislative recente:

4. Legea nr. 137/2020 pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domnul Ţării Româneşti şi al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, martir şi erou al naţiunii române. Ziua dedicată ceremoniilor pentru comemorarea domnitorului a fost stabilită pe data de 27 mai a fiecărui an.

5. Legea nr. 138/2020 pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloşca şi Crişan martiri şi eroi ai naţiunii române şi pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliş. Ceremoniile pentru comemorarea celor trei martiri şi eroi, Horea, Cloşca şi Crişan, se vor desfăşura în fiecare an în ziua de 2 noiembrie, iar în ziua de 8 noiembrie a fiecărui an va fi comemorată Ziua Martirilor Români de la Beliş.

Tag-uri Geo: