26 mai 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi notificarea ESMA cu privire la intenţia A.S.F. de a se conforma Ghidului comun ESMA-EBA privind adecvarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);
Proiectul de Instrucţiune privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile);
Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligaţiile în materie de date de piaţă prevăzute în MiFID II/MiFIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B) Autorizare
Aprobarea solicitării S.S.I.F. Swiss Capital S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societăţii de către actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2022 şi 2023;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Ascendia S.A. Bucureşti şi emiterea Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferinţă în vederea tranzacţionării pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB;
Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. Bucureşti şi a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora;
Aprobarea proiectului de achiziţie prezentat de Allianz – Ţiriac Asigurări S.A. în vederea dobândirii unei participaţii calificate directe din capitalul social al societăţii Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.;
Aprobarea modificării structurii acţionariatului indirect semnificativ al societăţii Porsche Broker de Asigurare S.R.L.;
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii D&CA Insurance Broker S.R.L. (cesiune de părţi sociale, noi asociaţi semnificativi, structura asociaţilor, modificare articol);
Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (RCA) acordată societăţii Uniqa Asigurări S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.