26 mai 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Proiectul de Normă pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare

Autorizarea domnului Neacşu Dragoş-Valentin în calitate de administrator provizoriu al societăţii Depozitarul Central S.A.;
Aprobarea domnului Peter Franz Hofinger în calitate de Membru şi Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societăţile BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A., Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A. şi Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Peter Thirring în calitate de Membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societăţile BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A., Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A. şi Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Tiberiu-Cristian Maier pentru un nou mandat în funcţia de preşedinte al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea doamnei Mădălina-Andreea Şerban în funcţia de Director general adjunct la societatea BRD Asigurări de Viaţă S.A.;

Aprobarea/autorizarea domnului Derk – Jan Bouko Stol pentru un nou mandat în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului de Administraţie al NN Asigurări de Viaţă S.A.;

Aprobarea numirii domnului Ionescu Claudiu-Marius în funcţia de conducător executiv al societăţii Teaha Asigurări-Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea numirii domnului Mischie Gheorghe-Marian în funcţia de conducător executiv al societăţii Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A.;

Aprobarea solicitării de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a alegerii bursei dintr-un stat terţ, respectiv London Stock Exchange din Marea Britanie, în vederea realizării de investiţii în conformitate cu art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012;
Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii administrate;

Aprobarea modificării adusă punctului 5.2 din Actul constitutiv al societăţii Consilium Broker de Asigurare S.R.L. (structura asociaţilor);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.