25 iunie 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor şi Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor (proiectele vor fi publicate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Mona Lucia Cucu în funcţia de Director general al Fondului de Garantare a Asiguraţilor;
Autorizarea domnului Nicolae Gheorghe în calitate de membru al Consiliului de administraţie al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;
Autorizarea domnilor Lionăchescu Costel, Tetik Omer şi Leontin Toderici în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al SSIF BT Capital Partners S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Aldani Master Capital S.A. Cluj-Napoca;
Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.