Publicat: 24 Octombrie, 2017 - 19:55

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)      Reglementare
Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la un depozitar central (norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României);
Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)     Supraveghere şi control 
Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Exa Broker de Asigurare S.R.L.

C)      Autorizare – Avizare
Numirea doamnei Sabine Mireille Lucette Eustache De Lattre în funcția de Director General la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;
Numirea doamnei Eleni Skoura în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Numirea domnului Dascăl Sergiu Dan în calitate de Director în cadrul BT Asset Management SAI S.A., precum şi autorizarea modificării componenței conducerii societății;
Numirea doamnei Ghiorghe Carmen – Maria şi a doamnei Tănase Daniela în calitate de administratori în cadrul Consiliului de Administraţie al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.;
Modificarea Actului constitutiv al societății Ergo Asigurări S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 4.500.000 lei, de la valoarea de 22.221.810 lei la valoarea de 26.721.810 lei;
Modificarea Actului Constitutiv al societății Gothaer Asigurări - Reasigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 6.457.500 lei, de la valoarea de 56.242.980 lei la valoarea de 62.700.480 lei;
Autorizarea ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor a Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor;
Avizarea modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Închis de Investiții DCP Investiții, respectiv documentelor Fondului Închis de Investiții Hermes, la solicitarea SAI Atlas Asset Management S.A.;
Autorizarea modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF BET Tradeville, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2016/438, fonduri administrate de SAI Vanguard Asset Management S.A.;
Aprobarea prospectului în vederea majorării capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești;
Aprobarea amendamentului la prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății Transcom S.A. Sibiu;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății Patria Bank S.A. București;
Radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Istru S.A. Brăila;
Modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;
Avizarea a 58 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 157 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D)    Diverse
Raportul de supraveghere pentru intermediarii în asigurări pe semestrul I 2017;
Raportul privind proiectul de educație financiară pentru beneficiarii polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD).