Publicat: 26 Iunie, 2018 - 18:26

În cadrul şedinţei de marti, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

  1. Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea ASF;

Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul asigurărilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei privind aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară -Money – market funds (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Intervam S.A.;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

 

  1. Autorizare

Numirea doamnei Iuliana Rusei pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Înregistrarea societății SAI Swiss Capital Asset Management S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul Public al ASF;

Modificările intervenite în documentele fondului închis de investiții Fondul Oamenilor de Afaceri la solicitarea SAI Safi Invest S.A.;

Aprobarea prospectului proporționat în vederea majorării capitalului social al societății Casa Albă – Independența S.A. Sibiu;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Bittnet Systems S.A. București;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Fimaro S.A. Cluj Napoca;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a diminuării capitalului social al societății Unirea Shopping Center S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a diminuării capitalului social al societății Construcții Feroviare Craiova S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății Sembraz S.A. Sibiu;

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Terracotta Star S.A. Sf. Gheorghe ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;

Notă de aprobare a cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Tag-uri Nume: