Publicat: 25 Iulie, 2018 - 18:00

În cadrul ședinței de miercuri, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcționare a piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, printre care:

  1. Reglementare

Proiectul de Normă privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de Garantare a asiguraților, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).
 

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la Unicredit Bank, în calitate de depozitar al F.P.A.P. Metropolitan Life.

  1. Autorizare

Numirea domnului Mircea-Florin Hristofor pentru un nou mandat de Președinte al Consiliului de Administrație al societății ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Modificările aduse actului constitutiv al societății Safeways International Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale și noi asociați semnificativi);

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Emiterea certificatelor de înregistrare a  produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Retragerea de la tranzacționarea de pe BVB-ATS a acțiunilor emise de societatea Softchim S.A. București ca urmare a finalizării procedurilor impuse prin Regulamentul 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Tag-uri Institutii: