Publicat: 22 August, 2019 - 08:23

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate - asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

Supraveghere

Rezultatele controlului periodic realizat la BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Transworld Asig - Broker de Asigurare S.R.L., precum si suspendarea activităţii societăţii, la cerere, pentru o perioadă de 3 ani.

Autorizare

Numirea domnului Adrian - Constantin Marin pentru un nou mandat în functia de Presedinte al Directoratului la societatea Generali România Asigurare Reasigurare S.A.;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viaţă S.A.; 

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viaţă S.A.

C) Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/ 2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. (Proiectul va fi pus în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice).

D) Diverse

Componenta Consiliului Ştiinţific al Institutului de Studii Financiare: Academician, Prof. Univ. Lucian Albu - Presedinte, Profesor Univ. Adrian Mitroi - Membru, Lector Univ. Meral Kagitci - Membru, Profesor Univ. Ilie Grădinaru - Membru, Profesor Univ. Adriana Duţescu - Membru, Profesor Univ. Altăr Moisă - Membru si Profesor Univ. Dumitru Badea - Membru. 

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/ 2012 aprobată prin Legea 113/ 2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.