Publicat: 22 Noiembrie, 2017 - 18:56

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)          Reglementare
Proiectul de Regulament pentru modificarea alin. (1) al art.25 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Norma de modificare și completare a Normei nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat. (Documentul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I);
Norma de modificare și completare a Normei nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative. (Documentul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I);
Norma privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. Documentul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
Norma privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative. (Documentul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I).

B)    Supraveghere şi Control
Măsurile stabilite în sarcina brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
Rezultatul controlului periodic desfășurat la societatea Expert Broker de Asigurare S.R.L.

C)  Autorizare – Avizare
Numirea d-nei Anna Natalia Grzelonska în funcția de Director general şi de membru al Consiliului de Administrație la societatea NN Asigurări de Viață S.A.;
Numirea domnului Stoicescu Dan - Mihail pentru un nou mandat de Director general la societatea ATE Insurance România S.A.;
Numirea domnului Oleg Boian în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Asito Kapital S.A.;
Numirea domnului Marek Piotr Golebiewski pentru un nou mandat în funcția de Membru și Vicepreședinte al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Numirea domnului Mădălin Roșu pentru un nou mandat în funcția de Membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Numirea domnului Costinel - Silviu Stratnic pentru un nou mandat în funcția de Membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Numirea domnului Pancu Florin în funcția de Director executiv al societății Global Risk Services-Insurance Broker S.R.L.;
Numirea domnului Șillo Constantin în funcţia de conducător executiv la Poșta Română Broker de Asigurare S.R.L.;
Numirea doamnei Andreea-Marina Pipernea în funcția de Director general al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Numirea doamnei Mihaela Neagu în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.; 
Modificările aduse actului constitutiv al societății Poșta Română Broker de Asigurare S.R.L. ca urmare a majorării capitalului social, prin aport în numerar, cu suma de 1.500.000 lei, de la valoarea de 700.000 lei la 2.200.000 lei;
Solicitarea societății SAI Patria Asset Management S.A. de retragere a autorizației de funcționare din calitatea de societate de administrare a investițiilor;
Modificarea documentelor avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societății, la solicitarea Franklin Templeton International S.a.r.l., ca urmare a diminuării capitalului social de la 5.238.521.987,92 lei la 4.854.034.784,56 lei, în conformitate cu prevederile AGEA nr. 3/03.05.2017;
Modificarea actului constitutiv a SIF Banat-Crișana S.A., la cererea societăţii, ca urmare a diminuării capitalului social de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/11.10.2016;
Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.; 
Avizarea şi reavizarea a 123 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 53 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.