10 august 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Proiectul Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Instrucţiunea pentru modificarea Instrucţiunii nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (instrucţiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Aprobarea desemnării doamnei Secoşan Valerica în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Fondului de Garantare a Asiguraţilor;
Autorizarea doamnei Buduroiu Mirela Lenuţa şi a domnului Pintilie Vlad în calitate de Directori ai SSIF BT Capital Partners S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;
Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii: OTP Dinamic, OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Obligaţiuni, OTP Expert, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Global Mix, OTP Real Estate & Construction şi OTP Premium Return;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Transcom S.A. Bucureşti.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.