8 august 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările şi completările ulterioare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Norma pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă şi pentru modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Aprobarea numirii doamnei Cosmănescu Andreea în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A.;
Aprobarea retragerii de la tranzacţionare şi a radierii din evidenţa A.S.F. a acţiunilor emise de societatea Mecanoenergetica S.A. Drobeta Turnu Severin având în vedere declanşarea falimentului;
Aprobarea doamnei Belicciu Codruţa-Ana în funcţia de Director executiv al societăţii Fly Insurance – Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societăţii Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului de activitate, numire administratori);
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Orizont Broker de Asigurare – Reasigurare S.A. (cesiune de acţiuni, noi acţionari semnificativi, structura acţionarilor, actualizare date acţionari şi administrator);
Aprobarea avizării modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;
Aprobarea avizării definitive a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;
Aprobarea Procedurii nr. 1 a Fondului de Compensare a Investitorilor privind participanţii Fondului, determinarea şi plata obligaţiilor la Fond.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.