29 noiembrie 2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Norma pentru aplicarea Ghidului referitor la cerinţele privind comunicarea informaţiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Aprobarea domnului Cosmin – Traian Angheluţă pentru un nou mandat în funcţia de Director general adjunct la societatea Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.;
Autorizarea doamnei Laura Nicoleta Covaciu şi a domnului Adrian Danciu, pentru un nou mandat, în calitate de directori ai S.A.I Broker S.A.;
Autorizarea doamnelor Bîciu Mihaela Ioana şi Hodea Cristina Ioana Rodica, precum şi a domnului Matei Gheorghe – Mihai în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie ai SSIF Tradeville S.A.;
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Interserv Total Broker de Asigurare S.R.L. (numire administrator, modificare articol);
Aprobarea prospectului UE pentru creştere în vederea majorării capitalului social al societăţii Holde Agri Invest S.A. Bucureşti, precum şi a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferinţă în vederea tranzacţionării pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere în vederea majorării capitalului social al societăţii 2Performant Network S.A. Bucureşti, precum şi a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferinţă în vederea tranzacţionării pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societăţii Chimcomplex S.A. şi adoptarea măsurii asiguratorii de blocare unică a transferului acţiunilor cu care s-a majorat capitalul social, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a acestora;
Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Mahle Componente de Motor S.R.L. angajată în tranzacţii, realizate intragrup, cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Mahle GmbH, beneficiază de excepţia de la obligaţia de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);
Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societăţile Adient S.R.L. şi Adient Automotive România S.R.L. angajate în tranzacţii, realizate intragrup, cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Adient Financial Luxembourg S.a.r.l., beneficiază de excepţia de la obligaţia de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);
Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viaţă S.A.;
Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viaţă S.A.;
Autorizarea modificării Declaraţiei privind politica de investiţii pentru Fondurile de Pensii Facultative AZT Moderato şi AZT Vivace administrate de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.