Publicat: 31 Ianuarie, 2018 - 16:57

În cadrul şedinţei de miercuri, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)    Supraveghere
Rezultatele controlului periodic efectuat la SAI Globinvest S.A.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Romintrade S.A.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Vienna Investment Trust S.A.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la NN Pensii SAFPAP S.A. în calitate de administrator al FPAP NN;
Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

B)    Autorizare – Avizare
Numirea domnului Bogdan Iulian Popa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație la Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A.;
Numirea domnului Adrian Ionuț Cojocar în calitate de Director General adjunct al SAI Carpatica Asset Management S.A.;
Autorizarea BT Asset Management SAI S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul ASF;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a emisiunii de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Foraj Sonde S.A. Videle;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al SIF Moldova S.A. Bacău;
Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Stirom S.A. București, având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art.42 din Legea nr.24/2017;
Modificarea Actului constitutiv al SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;
Modificarea Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
 

Tag-uri Nume: