8 octombrie 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Notificarea ESMA referitoare la intenţia de aplicare a Ghidului privind procedurile şi metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere şi evaluare a contrapărţilor centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR (ESMA 70-151-3374);
Proiectul de Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare
Autorizarea domnilor Liviu-Ştefan Arnăutu şi Dragoş Balaci în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii S.A.I. Atlas Asset Management S.A.;
Autorizarea domnului Neacşu Dragoş – Valentin în calitate de administrator al societăţii Depozitarul Central S.A.;
Autorizarea domnilor Popescu Cristinel Sandu şi Tanciu Adrian în calitate de directori ai SSIF Voltinvest S.A.;
Aprobarea domnului Peter Franz Hofinger pentru un nou mandat în funcţia de membru şi Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în calitate de membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Peter Thirring pentru un nou mandat în funcţia de membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea doamnei Elena-Ancuţa Ifrim în funcţia de membru al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Peter Franz Hofinger pentru un nou mandat în calitate de membru şi Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în calitate de membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Peter Thirring pentru un nou mandat în calitate de membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group;
Aprobarea domnului Wolfgang Hajek pentru un nou mandat în calitate de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group;
Aprobarea domnului Klaus Muhleder pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group;
Aprobarea domnului Peter Franz Hofinger pentru un nou mandat în calitate de membru şi Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Franz Fuchs pentru un nou mandat în calitate de membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Peter Thirring pentru un nou mandat în calitate de membru şi Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea domnului Pătrăchioiu Emil în calitate de conducător executiv al societăţii Brokasig Broker de Asigurare S.R.L.;
Autorizarea doamnei Dana-Corina Benea în calitate de înlocuitor al Directorului general al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;
Autorizarea domnului Ionuţ-Florentin Stroe în calitate de înlocuitor al Directorului general al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;
Aprobarea solicitării Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al societăţii;
Aprobarea solicitării Societăţii de Investiţii Alternativă cu Capital Privat Sparking Capital S.A. de înregistrare în calitate de administrator de fonduri investiţii alternative (A.F.I.A.) şi înscrierea în Registrul public al A.S.F. în această calitate, precum şi de autorizare în calitate de fond de investiţii alternative (F.I.A.), administrat intern şi înscriere în Registrul public al A.S.F. în această calitate;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Lactate Natura S.A. Târgovişte;
Aprobarea emiterii Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societăţii Transcom S.A. Bucureşti şi adoptarea măsurii asiguratorii de blocare unică a transferului acţiunilor cu care s-a majorat capitalul social, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a acestora.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.