27 septembrie 2022

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Norma privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Aprobarea domnului Nicolas Maurice Georges Naftalski în calitate de membru al Consiliului de Administraţie la societatea Groupama Asigurări S.A.;
Autorizarea domnului Nicolae Dobrescu în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Autorizarea domnilor Isac Ovidiu-Lucian şi Lupu Marian în calitate de directori ai SSIF Estinvest S.A. ca urmare a alinierii societăţii la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2019;
Autorizarea doamnei Naş Luminiţa-Bianca în calitate de director al SSIF Interdealer Capital Invest S.A., ca urmare a alinierii societăţii la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;
Avizarea modificării Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);
Aprobarea extinderii activităţii societăţii Uniqa Asigurări S.A. pentru practicarea clasei de asigurări generale A15 – Garanţii;
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Oxigen Insurance – Broker de Asigurare S.R.L., referitoare la capitalul social şi structura asociaţilor ca urmare a cesiunii de părţi sociale şi a majorării capitalului social prin cooptare de nou asociat semnificativ;
Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii RCI Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;
Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de alegere a următoarelor burse/pieţe reglementate din state terţe, respectiv New York Stock Exchange (SUA), Nasdaq Stock Market (SUA) şi London Stock Exchange (Regatul Unit al Marii Britanii), în vederea realizării de investiţii în conformitate cu art. 82 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012;
Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiţii BT Euro Obligaţiuni, BT Euro Fix, BT Dolar Fix şi BT Fix;
Autorizarea modificării Actului constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viaţă S.A.;
Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viaţă S.A.;
Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.