26 octombrie 2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare

Autorizarea domnului Solovăstru Mircea-Ştefan şi a domnului Gioga Ştefan Dragoş în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie ai SSIF Swiss Capital S.A.;
Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare, de 5 ani consecutivi, de către actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., pentru situaţiile financiare aferente anilor 2022 şi 2023 ale societăţii S.A.I. Erste Asset Management S.A. şi pentru fondurile deschise de investiţii administrate de aceasta;
Emiterea unor decizii prin care se confirmă faptul că societăţile Siemens Industry Software S.R.L., Simea Sibiu S.R.L., Siemens S.R.L. şi Siemens Mobility S.R.L., angajate în tranzacţii realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea Siemens A.G., beneficiază de excepţia de la obligaţia de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);
Aprobarea modificării structurii acţionariatului indirect semnificativ al societăţii Aon Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;
Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.