21 octombrie 2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare

Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Notificarea ESMA referitor la intenţia A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului privind distribuţia transfrontalieră a fondurilor (ESMA 34-45-1272 RO);
Notificarea ESMA referitor la intenţia de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informaţiile financiare – Guidelines on Enforcement of Financial Information (ESMA 32-50-218).

B) Autorizare

Aprobarea domnului Josef Kreiterling pentru un nou mandat în calitate de membru – Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viaţă S.A.;
Aprobarea numirii doamnei Eleonora Geamănu în funcţia de administrator şi a domnului Mehmet Ertan Ă-zay în funcţia de administrator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Willis Towers Watson România – Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., precum şi a modificărilor aduse prevederilor Actului constitutiv al societăţii;
Aprobarea autorizării doamnei Andreea-Marina Pipernea în funcţia de Director General al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Aprobarea solicitării operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A. de înregistrare a 3 (trei) indici de referinţă nesemnificativi noi;
Aprobarea solicitării S.A.I. Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele următoarelor OPCVM administrate: Fondul Deschis de Investiţii Patria Global, Fondul Deschis de Investiţii Patria Stock, Fondul Deschis de Investiţii Patria Obligaţiuni şi Fondul Deschis de Investiţii Euro Obligaţiuni.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.