27 octombrie 2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Regulamentul privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale şi Regulamentul privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare (regulamentele vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Notificarea ESMA referitoare la intenţia de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind obligaţiile în materie de date de piaţă prevăzute în MiFID II/MiFIR;
Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Supraveghere
Aprobarea reluării activităţii de distribuţie a companiei de brokeraj Comisasig Broker de Asigurare S.R.L.

C) Autorizare
Aprobarea solicitării Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societăţii, ca urmare a diminuării capitalului social;
Aprobarea solicitării SAI Broker S.A. de autorizare a fondurilor Optim Invest, Smart Money, Alpha Invest şi Hyb Invest în calitate de Fonduri de Investiţii Alternative destinate investitorilor profesionali (FIAIP) şi înregistrarea acestora în Registrul A.S.F. în această calitate;
Aprobarea solicitării SAI Globinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiţii Globinvest Bonds şi înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;
Aprobarea privind solicitarea SAI Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiţii You Invest Balanced Eur, administrat de societate, în vederea alinierii documentelor acestuia la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum şi ca urmare a modificării strategiei de investiţii a fondului şi denumirii acestuia;
Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societăţile Porsche Mobility S.R.L. şi Porsche Leasing Romania IFN S.A., angajate în tranzacţii intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Porsche Corporate Finance GmbH, beneficiază de excepţia de la obligaţia de raportare prevăzută de articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);
Aprobarea modificării structurii asociaţilor ca urmare a cesiunii de părţi sociale, a noilor asociaţi semnificativi şi a modificării prevederilor Actului Constitutiv al societăţii Z&A Asigurări-Broker de Asigurare S.R.L.;
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Renomia-Srba Insurance Broker S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate secundară;
Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutitv al societăţii Stellar Re Intermediaries – Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L. (cesiune de părţi sociale, structura asociaţilor);
Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social şi autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esenţial, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A;
Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.